Volgens de statistieken kreeg 25 % van de bevolking diabetes mellitus, oftewel suikerziekte..

10 % hiervan krijgt te maken met een wond, wat in 40 % van de gevallen leidt tot amputatie.

Het voorkomen van deze risico’s is erg belangrijk voor de mensen met diabetes of reuma. Dat geldt voor de patiënt, voor de arts, voor de pedicure, maar ook voor de zorgverzekeraars. Daarom wordt voor deze groep mensen de behandeling door een pedicure in sommige gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. De hoofdbehandelaar die betrokken is bij de behandeling van de de diabetes stelt vast welk zorgprofiel er bij de patiënt hoort en of er een vergoeding geldt.

Mensen met reuma of diabetes krijgen hun onkosten alleen vergoed als de behandeling wordt gedaan door een pedicure met aantekening diabetische- en/ of reumatische voet. Zij staat dan ingeschreven in een speciaal kwaliteits register. mijn Kwaliteits Registratie van Pedicures is(KRP): 10578.